Disclaimer

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Door dit contactformulier in te vullen, geeft u V-tax de uitdrukkelijke toestemming om uw gegevens op te slaan en te verwerken. Uw gegevens worden opgeslagen in het gegevensbestand van V-tax. Het is alleen bestemd voor intern gebruik. U behoudt het recht uw persoonlijke gegevens die V-tax heeft opgeslagen op elk moment te consulteren en te wijzigen of om V-tax te vragen u uit het gegevensbestand te verwijderen. Voor meer inlichtingen kunt u terecht op de website van de commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer http://www.privacycommission.be/nl/

Clausule van niet-aansprakelijkheid

Het doel van deze website van V-tax is het publiek gemakkelijker toegang te verlenen tot informatie over zijn diensten. Het is de bedoeling dat deze informatie altijd bijgewerkt en juist is. We doen ons uiterste best om de onjuistheden die ons werden meegedeeld, te verbeteren. V-tax aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor de op deze site verstrekte informatie. De informatie:

V-tax wil ongemakken veroorzaakt door technische problemen zoveel mogelijk voorkomen. Bepaalde gegevens of inlichtingen op onze site kunnen echter in bestanden of formaten zijn opgesteld of opgenomen die niet helemaal foutvrij zijn. We kunnen niet garanderen dat onze service niet zal onderbroken of op een andere manier beïnvloed zal worden door dergelijke problemen. V-tax wijst elke verantwoordelijkheid af wanneer dergelijke problemen zich voordoen ten gevolge van het gebruik van deze site of elke andere externe site waaraan hij gekoppeld is. Het doel van deze clausule van niet-aansprakelijkheid is niet de verantwoordelijkheid van V-tax te beperken op een manier die in tegenstelling is met de nationale, toepasselijke wetgeving of zijn verantwoordelijkheid te ontlopen in de gevallen waar dat volgens deze wetgeving niet mogelijk is.